Església Santa Maria. Obra Religiosa. Cervera. II

“Deambulatori”. S.XVIII.

Intervenció: es va limitar a reconstruir una petita llacuna per vidres i ploms nous, corregir bombaments, neteja no agressiva, pegat amb ultraviolat vidres fracturats i finalment es va reforçar tot el perímetre amb un plom nou de 2cm.