Església de Santa Maria. Obra Religiosa. Cervera

“Capella de Sant Nicolau”. Principis S.XX.

Intervenció: reposició integral d´alguns panells, substitució de vidres trencats, massilles i neteja.