Parroquia de Sant Maure.
Santa Margarida de Montbui. Barcelona

“Assumpció de la Verge Maria”. Principis 1970.

Intervenció: Reposició de diverses peces que presentaven una pintura amb esmalts en fred d´una intervenció anterior, així com neteja, soldar ploms fracturats, substituir massilles, pegar vidres fracturats amb ultraviolats i corregir bombaments dels panells.

Instal·lació vidre de protecció.